Våre vaktmestere utfører tradisjonelle vaktmesteroppgaver i leiegårder i Oslo og Akershus.

 

Godt faglig tilsyn og vedlikehold forlenger eiendommens levetid, skaper trivsel for de som bor der og er lønnsomt på kort og lang sikt. En ryddig, praktisk og velstelt eiendom er også en velfungerende og trygg eiendom.

Vi bistår med å løse og tilpasse alle oppgaver og utfordringer knytte til deres eiendommer – sommer som vinter:

 • Gårdrunder, inspeksjon og øvrig tilsyn
 • Elektronisk, oversiktlig rapportering med fotodokumentasjon
 • Rapport tilpasset eiendommens behov
 • Levere og montere brannslukningsapparat
 • Levere og montere røykvarslere
 • Slipe og kopiere nøkler
 • Rens av innvendig sluk og avløp
 • Bytte pakninger, innvendige avløpsrør
 • Bytte låssylindere
 • Smøre lås og beslag
 • Utbedre/bytte dørhåndtak
 • Justering og vedlikehold av dørpumper
 • Tømme boder
 • Sjekk av installasjoner
 • Oppfølging av serviceintervaller
 • God tilgjengelighet, rask responstid
 • Skjøtsel av grøntarealer og uteområder
 • Snømåking
 • Fjerne eller male over tagging
 • Reparasjoner og serviceoppdrag
 • Oppfølging og rapportering, internkontroll
 • Kvalitetssikrede samarbeidspartnere
 • Rådgivning m.m.

 

Ingen oppgave er for liten. Vi tar jobben!

 

Ta kontakt for mer informasjon og uforpliktende tilbud.